صفحه نخست فروشگاه اینترنتی لیون کامپیوتر
به مطالب زیر دقت فرمائید

همراهان لیون کامپیوتر، امکان خرید اقساطی از لیون کامپیوتر، با همکاری دو مجموعۀ مجزا از لیون کامپیوتر فراهم شده است و لیون کامپیوتر دخل و تصرفی در این فرآیند و نتیجۀ آن ندارد و به واسطۀ قراردادهای منعقد شده، تابع نتیجۀ استعلام خواهد بود. از این رو در صورتی که نتیجۀ استعلام مردود اعلام شود، از طریق سایر روش‌های خرید موجود در خدمت شما خواهیم بود.